APUNTES DE VIDA COTIDIANA
 
COVID-19
APUNTS DE VIDA QUOTIDIANA
 
COVID-19
NOU SERVEI
 
ASSISTÈNCIA ONLINE
Vídeo
 
Persones i paisatges
tallers.jpg


Tallers

El cor té raons que la raó no coneix
(Blaise Pascal)


Què són?
Els Tallers Aprèn a Ser Tu són activitats grupals que es constitueixen en espais de confiança i d'entrenament per tal de revisar la forma d’encarar determinades experiències quotidianes i aprendre a posicionar-s’hi des d’una nova consciència i habilitats.

Estan estructurats per facilitar la transició per determinats canvis dins del cicle vital. Són canvis que obren noves possibilitats de futur, al mateix temps que requereixen un plus d’energia personal.

Per què serveixen?
Expressat sintèticament, apunten a satisfer aquestes necessitats complementàries:

1. Orientar-se respecte del conjunt de vivències -sovint confoses i del malestar- amb que es viuen determinades situacions evolutives.
2. Prendre consciència de les idees preconcebudes sobre les suposades capacitats i incapacitats personals.
3. Construir estratègies per enfrontar de manera diferent situacions conflictives relacionades amb els temes tractats.
4. Construir-se una base més segura des la qual transitar per una nova etapa.

A partir dels intercanvis i de la reflexió compartida dins del taller, les vivències personals es poden observar des d’una perspectiva més àmplia, que inclou una major consciència de com s’infiltren en el nostre dia a dia alguns estereotips socials que ens limiten i empresonen, i en els quals sovint ens trobem atrapades les persones per motiu de l’edat, sexe, condició social o familiar. Desemmascarar l'actuació d'aquests estereotips en allò que considerem “normal”, “obvi” o “natural” ens obre els ulls i ens dóna força per assajar nous comportaments de vida.

Quina metodologia segueixen?
Els tallers es basen parcialment en la metodologia dels Grups Operatius/Grups de Reflexió, que combina la reflexió en grup amb exercicis pràctics que faciliten l’accés als aspectes menys visibles i poc conscients dels temes que s’estan tractant.

N’hi ha de diferents tipus? 
Hi ha els Tallers Breus i els Tallers pròpiament dits.

Els Tallers Breus, tal com el seu nom indica, duren poques hores i es realitzen de forma intensiva, d’un sol cop. En general, són tallers introductoris, de sensibilització i aproximació a un tema determinat.
Una altra situació en què està indicat un Taller Breu és quan un determinat grup, que ja ha aprofundit a fons en un tema, necessita focalitzar de manera específica i exclusiva algun aspecte molt delimitat.

Els Tallers pròpiament dits s’inscriuen dins d’un projecte personal de reflexió-acció més a llarg termini, Tenen una durada màxima de 30 hores, distribuïdes habitualment segons dues modalitats: 1) Una sessió mensual intensiva; 2) Una sessió setmanal/quinzenal d’hora i mitja.

Hi ha algun requisit per participar-hi?    
És requisit fonamental tenir un interès genuí, més enllà de la mera curiositat pel tema.

Integrar-se en un Taller vol un cert grau de compromís amb el grup i també un desig i una voluntat ferms de modificar hàbits, comportaments i formes de pensar, en consonància amb el que cadascú vagi descobrint dins del taller.

Els Tallers pròpiament dits tenen efectes preventius i profilàctics però no són ni poden substituir un tractament psicoterapèutic. Per tant, no estan indicats en moments de crisi personal aguda ni tampoc si s’està seguint una psicoteràpia. En canvi, poden esdevenir un bon complement posterior al desenvolupament d’una psicoteràpia ja finalitzada.

Per tots aquests motius, i per tal d’intentar garantir la constitució adequada de cada grup, cal una entrevista individual prèvia. En el cas dels Tallers adreçats a menors d’edat, cal, necessàriament l’autorització dels pares.

Sobre quins temes concrets?
Els temors associats als canvis; la por a fracassar; la por a triomfar; els abusos en les relacions; la timidesa; la dificultat per fer noves relacions... són alguns dels temes tractats en els tallers.

En la Memòria d'Activitats trobareu el llistat de Tallers i de Tallers Breus oferts al llarg del període 2011-2013

Quantes persones hi participen? 
El nombre de participants s’estipula en funció de la temàtica i de les característiques i circumstàncies de cada grup. Per tal d’aconseguir un bon aprofundiment vivencial, és important que el grup sigui relativament reduït. Entre 7 i 15 persones sol ser un nombre òptim.

On es realitzen? 
Els Tallers del Programa Aprèn a Ser Tu es realitzen regularment a l’Espai DiverPsitat, a la ciutat de Vic.

També es realitzen en altres ciutats i institucions. En aquest cas, sempre sobre demanda, amb un temps prudencial, i previ acord pel que fa a les característiques específiques i condicions requerides.

I si no trobo el taller que busco?
Si no hi ha programat cap taller sobre el que esteu buscant, pot adreçar-nos la seva proposta i, dins d’un termini de temps prudencial, n’estudiarem la viabilitat futura.


Podeu enviar les vostres sol·licituds i suggeriments sobre tallers a través d’aquest Formulari


 

Facilitats de pagament
 
carnet-jove.jpg
CARNET JOVE
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634