APUNTES DE VIDA COTIDIANA
 
COVID-19
APUNTS DE VIDA QUOTIDIANA
 
COVID-19
NOU SERVEI
 
ASSISTÈNCIA ONLINE
Vídeo
 
Persones i paisatges
pdj-petit.png

“Despertem-nos: Hi ha vida en el llindar. L'Europa dels refugiats”. Papers de Joventut, nº 130. Època III. Juny 2016. pp. 10-11. ISSN: CES-1000970

Resum de l'article
Que hi hagi persones forçades a fugir dels seus països per buscar a les palpentes mitjans de subsistència i emparament és un fet que, com a sers humans, ens interpel·la profundament. Que la cerca de refugi es produeixi a tan gran escala com s'està produint actualment, és una mostra evident que alguna cosa està fallant en les estructures socials, jurídiques i polítiques, i també en alguns dels valors en què es basen els Estats moderns. La moderna Europa, com la resta del “món civilitzat”, es troba atrapada entre la defensa dels seus valors fonamentals considerats Drets Humans ineludibles i les exigències dels drets dels ciutadans, regulats per cada Estat-nació.

L'article aporta coordenades per dilucidar en què consisteixen i com es connecten entre sí l’experiència de l’exili i la condició de refugiat.


mata-leuropa-dels-refugiats-papersjoventut-130.pdf
portada-intercanvis-34-petita.jpg

Adolescència i malaltia mental. Acompanyament familiar durant i després de la crisi”. Intercambios, papeles de Psicoanálisis/Intercanvis, papers de Psicoanàlisi, nº 34. Barcelona, juny de 2015. pp. 89-92. ISSN: 1576-1436

Presentació de Núria Mata, per Marisa Ara Comín

Resum de l'article
Aquest article és un breu guió per obrir les famílies amb adolescents amb malaltia mental a percebre en termes de relacions humanes la situació que estan vivint, i a estimular, des d’aquesta percepció, la funció empàtica dels pares, així com la solidaritat i el suport dels seus entorns relacionals.

Posa de relleu com són d’importants els vincles socials per millorar les condicions de vida de les persones i el seu equilibri com a subjectes. Situa l’adolescència en un context de crisi social que contribueix a emmalaltir les persones. I porta implícita una crida a contribuir a restablir la salut trencada a base de refermar els llaços socials, tot estimulant i rescatant de l’oblit allò que cada persona, per malalta que estigui, pot aportar genuïnament al seu entorn integrant-se activament en un grup en lloc de quedar-ne aïllat.


mata-adolescencia-i-malaltia-mental-intercanvis-n34-12-2015.pdf
seebook-portada.jpg

Persones i paisatges. Punts de trobada entre migrants i no migrants. Premi Plana de Vic 2009, atorgat pel Patronat d’Estudis Osonencs. [Nova versió corregida i ampliada, editada en format Seebook el febrer de2015]. ISBN: 9-788494-261336.

Resum
Onze persones diferents relaten les peripècies viscudes en el seu procés migratori. Les seves històries serveixen de base per formular preguntes que enllacen la psicologia individual amb la dels grans grups, i ens porten a fer un viatge per la història de la humanitat: Què significa emigrar? Quines destreses interpersonals i polítiques requereix un bon ajustament entre població migrada i no migrada? Què tenen d’específic les «segones generacions»? Com s’arriba a posicionaments integristes i d’extrema dreta? Quins elements de la cultura que ens impregna ens porten a caure en reduccionismes excloents?

Tots som migrants de la vida. La trobada amb «l’altre», amb aquell que és diferent, és un requisit per humanitzar-nos. En un món globalitzat i cada vegada més inequitatiu és a les nostres mans fer que en algun lloc creixi una reserva de respecte mutu i de solidaritat. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? És urgent que ens ho preguntem.


mata-persones-i-pasatges-extracte-index-i-introd.pdf
Criteris per una formacio de base en treball social intercultural-llibre 2 001.jpg

“Criteris per una formació de base en treball social intercultural”. RTS: Revista de treball social, ISSN 0212-7210, Nº. 187, 2009 , pags. 49-58.

Resum
L’article afirma la necessitat d’una formació en competències bàsiques per al treball social intercultural, que progressivament s’hauran d’anar completant amb una formació continuada adaptada a les necessitats de cada context concret. Identifica els reptes amb què es troben els treballadors socials confrontats amb la interculturalitat. Distingeix entre interculturalitat de fet i interculturalitat com a horitzó. Ofereix una panoràmica de les pautes evolutives que ha seguit el treball social intercultural i exposa les tendències formatives actuals en aquest camp.


mata_criteris formacio base treball social intercultural

Interculturalitat i Pensament (quasi) Únic”. Comunicació lliure conjunta amb Josep M. Armengou. II Simposi Salut Mental i Processos Migratoris. Organitzat per Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat. Barcelona, 2 d’octubre de 2009.

Resum
Els autors d’aquesta comunicació provenen d’àmbits professionals diferents: el de la psicologia clínica i psicosocial i el de l’anàlisi i la gestió en el camp de la salut pública.
Parteixen de la premissa que l’estudi seriós de qualsevol qüestió complexa (i tot el que envolta els processos d’interculturalitat ho és) comporta necessàriament un doble moviment continuat: el d’analitzar focalitzadament els diversos temes i el de posar-los en relació dialèctica entre ells per tal de comprendre com interactuen i s’influencien mútuament.

En aquesta comunicació, uneixen les seves dues perspectives professionals per contribuir al debat general sobre la “interculturalitat” tot posant de relleu algunes qüestions que observen que s’estan deformant, a poc  a poc, però decididament, fins al punt de quedar “naturalitzades” i  incorporades acríticament dins de l’imaginari social, inclòs el dels professionals, amb conseqüències esbiaixades, i sovint perverses, pel que fa a la cohesió social, a les actuacions professionals i a les decisions polítiques que se’n deriven en els àmbits administratius, social, educatiu, cultural o sanitari.


mata-armengou_interculturalitat i pensament quasi-unic
manipulacion_OK[1].jpg

La manipulación. La perversidad del pequeño poder. Barcelona, Plataforma editorial. 2008. ISBN: 978-84-935962-5-5


Resum
Vivim en una cultura de manipulació generalitzada. L’organització patriarcal i el materialisme imperants en les nostres societats propicien la perpetuació de models de relació autoritaris; la desconfiança, la desigualtat i l’utilitarisme com a base de les relacions; i el culte a la immediatesa com a defensa front a un buit interior que ni el poder ni el benestar material no poden omplir.

Aquest llibre tracta la manipulació des d’enfocaments molt diversos: la manipulació com a estratègia de comunicació i de control; les dinàmiques del narcisisme, de l’enveja, del poder i de la perversió en les relacions entre la persona manipuladora, la manipulada i el seu entorn; així com els principis d’influència psicosocial en els quals es recolza la manipulació.

Amb un llenguatge senzill i amb rigoroses referències de diverses disciplines, aquest llibre ajuda a desemmascarar qualsevol situació de manipulació o de victimisme, tant en l’àmbit de l’amistat i de les relacions familiars, com en el del treball o de la política. Ajuda a detectar quan esdevenim emocional i mentalment manipuladors i quan som manipulats, i ens mostra camins alternatius per aconseguir relacions més respectuoses i autèntiques.


mata_La manipulación. La perversidad del pequeño poder_introd
emigracion-salud-mental-cultura-nura-mata.jpg

Ahmed. Vicisitudes de una migración”. Dins: Pazos y Gutkowski (comp.), Emigración, Salud Mental y Cultura. Buenos Aires, Ediciones Del Candil, 2003. pp. 55-102. ISBN: 987-1096-02-X

Resum
L’article és la versió ampliada i en llengua castellana del treball presentat a la Jornada “Acercarse a lo extranjero: la relación asistencial al inimigrante”, organitzada a Barcelona el 9 de març de 2002 pel Centre Alberto Campo.

Escrit en primera persona, i partint de situacions reals viscudes per l’autora, aquest article es planteja diversos objectius interconnectats. D’una banda vol reflectir l’impacte psicosocial de la migració en les persones de la societat d’acollida, per la qual cosa parteix expressament d’una perspectiva autobiogràfica i estableix una comparança entre l’impacte que suposa la immigració internacional que arriba actualment a Catalunya i el que va suposar la immigració que hi va arribar durant els anys seixanta procedent de la resta de l’estat espanyol.

D’altra banda, planteja diversos i aguts interrogants respecte de la intervenció professional amb població immigrada.

Finalment, enllaça el que ha exposat en els dos apartats anteriors i ho aplica a l’anàlisi de les vicissituds d’una determinada intervenció terapèutica amb un determinat adolescent d’origen marroquí. La descripció detallada d’aquest procés terapèutic permet mostrar que d’una manera o altra, tots som migrants de la vida; l’adolescència com a moment de migració simbòlica  sobreafegida a la migració real; la necessitat imperiosa d’establir vincles de confiança, des dels quals es pugui neutralitzar l’efecte desestabilitzador de la incertesa i donar sentit als esforços per desplegar les pròpies potencialitats; els dubtes i neguits de dues subjectivitats que es desconeixen i s’esforcen per trobar-se; els lligams subtils però reals entre el desplegament de la pròpia subjectivitat i l’exercici d’una plena ciutadania


mata_ahmed vicisitudes migracion
el-narcisismo-a-debate-llibre 1 001.jpg

Resurgir del hundimiento psíquico”. Dins: El Narcisimo a Debate. III Jornadas de Intercambio en Psicoanàlisis. Barcelona, GRADIVA Associació d’Estudis Psicoanalítics. 2000. pp. 133-139. ISBN: 84-607-1244-3

Resum
Text de la comunicació presentada a les III Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi («El Narcisisme a debat») organitzades per Gradiva Associació d’Estudis Psicoanalítics, l’octubre de 1998. Publicat el 1999 lleugerament ampliat i en català a la Revista Intercanvis, papers de Psicoanàlisi.

Aquest escrit apunta a obrir camins de reflexió i debat sobre les vicissituds del vincle terapèutic: el marc de treball, la transferència-contratransferència, el final del tractament i el paper del propi terapeuta en el desplegament del procés transferencial.

Partint de material extret de la clínica, il·lustra la vivència de l’ensorrament psíquic, com a canvi catastròfic que trenca tots els esquemes i defenses i desemboca en la vivència del desemparament i les necessitats psíquiques que se’n deriven. Insisteix en la importància del vincle en l’establiment de la contenció imprescindible per a recuperar el sentiment subjectiu d’existir, les pròpies capacitats i el desig de viure.

Des del punt de vista de la tècnica de treball, mostra, perquè puguin ser observats i debatuts, moments de desemparament que tant el terapeuta com el pacient travessen en el decurs del tractament.


Ressorgir de l-ensorrament psiquic1.jpg

Ressorgir de l’ensorrament psíquic”. Intercambios, papeles de Psicoanálisis/Intercanvis, papers de Psicoanàlisi, nº 3. Barcelona, novembre de 1999. pp. 46-50. ISSN: 1576-1436


Resum
Versió lleugerament ampliada de la comunicació presentada amb el mateix títol a les III Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi («El Narcisisme a debat») organitzades per Gradiva Associació d’Estudis Psicoanalítics, l’octubre de 1998, que la publicà en llengua castellana l’any 2000.

Aquest article apunta a obrir camins de reflexió i debat sobre les vicissituds del vincle terapèutic: el marc de treball, la transferència-contratransferència, el final del tractament i el paper del propi terapeuta en el desplegament del procés transferencial.

Partint de material extret de la clínica, il·lustra la vivència de l’ensorrament psíquic, com a canvi catastròfic que trenca tots els esquemes i defenses i desemboca en la vivència del desemparament i les necessitats psíquiques que se’n deriven. Insisteix en la importància del vincle en l’establiment de la contenció imprescindible per a recuperar el sentiment subjectiu d’existir, les pròpies capacitats i el desig de viure.

Des del punt de vista de la tècnica de treball, mostra, perquè puguin ser observats i debatuts, moments de desemparament que tant el terapeuta com el pacient travessen en el decurs del tractament.


mata_ressorgir de l-ensorrament psiquic

LACHMANN, Frank: “El proceso de transformar”. Revista Clínica e Investigación Relacional (CEIR). Vol. 1 (1), juny 2007, pp. 42-52.
Traducció a càrrec de Núria Mata


Resum
Es tracta de la ponència que Frank Lachman va presentar al Panell IV: “Formes i Transformacions del Narcisisme”, en la 24 Annual International Conference on Psychology on The Self, celebrada l’octubre de 2006 a Xicago. La traducció castellana, publicada posteriorment a la Revista CEIR, fou a càrrec de Núria Mata.

Partint del treball de Kohut Formes i Dimensions del Narcisisme, i utilitzant-lo com una plantilla, Frank Lachmann delinea les seves propostes: que, a la llum de la investigació recent, el procés de transformació és bidireccional i co-creat per pacient i terapeuta. Aquesta co-creació de l’empatia configura directament l’ambient afectiu del tractament i pot transformar gradualment l’experiència analítica d’ambdós participants; d’aquesta manera el que queda transformat no és el narcisisme arcaic o l’estat del self d’una persona, o l’experiència que té de si mateixa, sinó més aviat l’afecte. L’autor ho explora en el procés de tractament i amb la perspectiva del procés de transformació i d’afecte dels músics i musicòlegs. Il·lustra amb una vinyeta clínica el procés d’entrar en el corrent comportamental/afectiu d’altres persones. 


lachmann_el proceso de transformar
los-contextos-del-ser-nuria-mata-cotraductora.jpg

STOLOROW, Robert D.; ATWOOD, George E. Los contextos del ser. Las bases intersubjetivas de la vida psíquica. Barcelona, Herder, 2004.
Cotraductora: Núria Mata

Resum
Primera traducció en castellà de l’obra d’Atwood i Stolorow. La cotraducció és obra del grup coordinat per Ramon Riera i format per: Àngels Córcoles, M. Josep Estruch, Maite Jordán, Marta Lleonart, Núria Mata, Teresa Mas, Ramon Riera, Montse Ventura El llibre és idoni per a introduir-se en la perspectiva de l’anàlisi intersubjectiva, tant pel que fa als seus fonaments teòrics (primera part del llibre) com pel que fa a les aplicacions clíniques (segona part). Les dues tesis bàsiques que travessen el llibre són: que els fenòmens psicològics no es poden entendre independientement del context en el que es produeixen i que la psicopatologia no és deguda a mecanismes merament intrapsíquics sinó que cristal·litza en els contextos intersubjectius

Accés a ressenya completa

 

 

 


Facilitats de pagament
 
carnet-jove.jpg
CARNET JOVE
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634