APUNTES DE VIDA COTIDIANA
 
COVID-19
APUNTS DE VIDA QUOTIDIANA
 
COVID-19
NOU SERVEI
 
ASSISTÈNCIA ONLINE
Vídeo
 
Persones i paisatges
aprenAserTu.jpg


Aprèn a ser tu

Només hi veiem bé amb el cor,
l’essencial és invisible als ulls
(A. de Saint Exupéry: “El Petit Píncep”)


Què és?
Aprèn a Ser Tu és un programa de construcció i reforçament de la personalitat, que proporciona acompanyament i recursos per enfrontar els canvis vitals i convertir-los en una font d’enfortiment personal i de solidaritat grupal.

En què es basa?
Es basa en la importància de l’aprenentatge relacional, la comunicació interpersonal i el pensament crític com a factors fonamentals per a una vida personal sana i adaptativa. Reconeix la inevitabilitat dels canvis i el seu potencial de creixement, tot i els riscos que contenen.

D’on sorgeix?
La complexitat de la vida actual sovint requereix que estiguem preparats per a enfrontar molts canvis alhora. La pressa pels resultats i el culte a la immediatesa no ofereixen gaire oportunitats per a preparar-nos mínimament per fer front als canvis. Aquesta situació, d’elevada exigència, desorienta, desgasta i, a vegades, minva la confiança en un mateix i les ganes de viure.

A més a més, un nombre creixent de persones viu amb sentiment de soledat i estranyesa situacions evolutives comunes, pròpies de determinats moments de la vida, raó per la qual resulta convenient crear espais per a compartir-les adequadament.

Objectius
El Programa Aprèn a Ser Tu està pensat per:

- Facilitar la comunicació emocional, amb un mateix i amb els altres.
- Aprendre a reconèixer i a manejar les emocions.
- Manejar els temors generats per la incertesa dels canvis.
- Enfortir la confiança.
- Desenvolupar el pensament independent.
- Establir de vincles socials significatius i solidaris.
- Alinear equilibradament sensacions-emocions-pensaments-accions.

Accions
L’Aprèn a Ser Tu es desenvolupa a partir de tres tipus de propostes diferenciades i complementàries.

- Els Espais de Trobada, que permeten compartir esporàdicament situacions de vida i visualitzar diverses maneres d'afrontar-les.
- Els Tallers, que proporcionen entrenament específic per comprendre i manejar millor determinades situacions vitals.
- Les Conferències, que aporten informació sobre temes determinats.

Metodologia
Totes les activitats de l’Aprèn a Ser Tu es realitzen en grup, i es focalitzen en un tema o problemàtica d’interès actual comú per les persones integrants de cada grup concret.

Els Espais de Trobada i els Tallers es fonamenten en l'aprenentatge vivencial, mentre que les Conferències parteixen de l’exposició de coneixements. En tots els casos, però, es propicia la regulació de les connexions entre sentir-pensar-actuar.

Per quines edats?
L’Aprèn a Ser Tu té en compte el cicle vital complet de les persones. Es dirigeix, per tant, a persones de totes les edats.
Periòdicament s’organitzen i publiquen propostes de treball concretes. I està obert a considerar les propostes que vulguin expressar les persones i grups amb interessos específics.

On?
Les diverses activitats de l’Aprèn a Ser Tu es porten a terme, essencialment, al Centre Espai DiverPsitat.
Els grups i institucions que ho considerin adient, poden adreçar la seva sol·licitud de portar a terme alguna de les activitats de l’Aprèn a Ser Tu en altres llocs, i se n’estudiarà la pertinència i condicions.

Per més informació podeu enviar les vostres preguntes concretes a través d’aquest Formulari.

Facilitats de pagament
 
carnet-jove.jpg
CARNET JOVE
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634