Dinàmica grupal-Taller
 
carnet-jove.jpg
EMPENTA JOVE
NOVA orientació en Grups de parentalitat-marentalitat
 
Grups d'acompanyament
Què és? Presentacions
 
seebook-portada1.jpg
Persones i paisatges. Punts de trobada entre migrants i no migrants
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Vídeo
 
Persones i paisatges


Avís Legal


Estem adaptant la nostra Política de Privacitat a la normativa europea del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per això estem duent a terme una anàlisi completa sobre el tipus de tractament i la naturalesa de les dades personals que conservem, per tal d'avaluar-ne les mesures de seguretat i transparència que s'adaptin millor a la nostra idiosincràsia i siguin coherents amb la reglamentació del RGPD.

Per aquest i altres motius, durant un cert temps el nostre web romandrà inactiu i en obres de reestructuració.


 

L’accés a aquest lloc web és gratuït, lliure i sense limitacions.
Tanmateix la navegació i l’ús d’aquestes pàgines li atorga la condició d’usuari sotmès a la normativa d’ús establerta en el present Avís Legal.

Titularitat
En compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que aquest lloc web és propietat de NÚRIA MATA I VINYETS (en endavant la Titular), col·legiada nº 1838 al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, amb domicili professional a Plaça del Canonge Collell, 8, 1r, 2ª de Vic i correu electrònic de contacte info@nuriamata.com

Contingut
El web nuriamata.com proporciona informació sobre el perfil professional i els serveis que ofereix la Titular.

Algunes pàgines d’aquest web ofereixen enllaços d’accés a webs d’altres persones o entitats amb finalitats purament informatives. La titular no és responsable ni del contingut d’aquests webs ni dels resultats obtinguts per la persona que hi recorri.

La Titular no pot garantir que l’accés al web o als continguts estiguin exempts de tot error, però vetlla perquè no n’hi hagi i, si fos el cas, per esmenar-los. L’usuari que detecti i vulgui notificar alguna errada pot fer-ho a través del formulari o de l’adreça electrònica de contacte.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, dissenys, creativitat i qualsevol altre material, són propietat de la Titular o de tercers que li n’han autoritzat l’ús, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

La Titular autoritza la còpia i difusió dels àudios i publicacions pròpies que apareixen en aquest web sempre i quan es respectin les següents condicions: cal esmentar-ne la font, cal respectar-ne la contextualització original; no se’n pot fer un ús comercial; no se’n pot fer obra derivada.

La reproducció, modificació, comercialització i distribució no autoritzada dels continguts del portal queda totalment prohibida i constitueix una infracció contra els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Política d’enllaços i responsabilitat sobre continguts i ús
L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis d’aquest web.

La Titular no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer dels continguts de la seva pàgina web. L’eventual mal ús del continguts és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix i els utilitza.

La Titular no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços a través del seu lloc web. Així  mateix tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

La Titular declara haver realitzat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany als usuaris del seu web que pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que l’usuari pogués patir durant la navegació per internet.

Protecció de dades
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades que vostè proporcioni seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal propietat de la Titular.

La Titular garanteix que el tractament de dades proporcionades es fa d’acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat de tercers. Així mateix garanteix que aquestes dades són tractades de forma estrictament confidencial i utilitzades única i exclusivament per a l’exercici del servei concret que requereix l’usuari. 

Per a l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, també previstos en la Llei 15/99, LOPD les persones poden adreçar-se a la Titular a través del correu electrònic info@nuriamata.com o a través de l’adreça postal Pl. del Canonge Collell, 8, 1r, 2ª. 08500 Vic

Modificacions i actualitzacions
La Titular es reserva la facultat de realitzar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la seva configuració, disponibilitat i presentació, així com de les seves Condicions d’Ús.

El portal nuriamata.com posa a disposició de les persones usuàries la possibilitat de plantejar dubtes, comentaris o suggeriments a través de l’adreça de correu electrònic info@nuriamata.com

 

NOU: 2018
 
Apunts de vida quotidiana
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Us interessa?
 
000004609360thumbnail.jpg
Transició adolescent i dependències
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634