APUNTES DE VIDA COTIDIANA
 
COVID-19
APUNTS DE VIDA QUOTIDIANA
 
COVID-19
NOU SERVEI
 
ASSISTÈNCIA ONLINE
Vídeo
 
Persones i paisatges


Avís Legal


Data d’actualització: 3 de maig de 2019


Informació general
El present avís legal i condicions d’ús (en endavant, l'“Avís Legal”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.nuriamata.com i dels seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”).

El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l'“Usuari") i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest “Avís Legal”.

Tant el Lloc Web com el present Avís Legal poden ser objecte de modificacions al llarg del temps. Per facilitar que l’Usuari estigui al corrent d’aquestes modificacions i pugui decidir si vol seguir utilitzant o no aquest Lloc Web, l’Avís legal queda encapçalat amb la data de la darrera actualització.

Si no està d‘acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, lamentablement haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

Titularitat
En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,  l’informem que NÚRIA MATA I VINYETS, psicòloga col·legiada amb el número 1838 en el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, és la Titular d’aquest lloc web. Té el seu domicili professional a Plaça del Canonge Collell, 8, 1r – 2ª, 08500 – Vic.  La seva adreça electrònica de contacte és: info@nuriamata.com  i el seu número de telèfon (34) 93.886.06.34

En l’exercici professional de la psicologia, la Titular es regeix pel Codi Deontològic vigent del seu col·legi professional, que es pot trobar a: https://www.copc.cat/seccion/Comissio-deontol-gica

Contingut
El web nuriamata.com proporciona informació sobre el perfil professional i els serveis que ofereix la Titular.
 

CONDICIONS D’ÚS
Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès d’aquest Lloc Web.

Accés
L’accés és públic i qualsevol usuari pot visitar totes les seccions d’aquest Lloc Web.

Modificacions del Lloc Web i actualitzacions
La Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, de la seva configuració i presentació i de les condicions d’accés.

Continguts i enllaços a altres llocs web
La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquest Lloc Web és exclusivament la de proporcionar informació als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on es podran aplicar o completar les dades que s’ofereixen en aquest Lloc Web. La titular no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

En tot cas la titular no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Lloc Web, ni pot garantir que estiguin lliures de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o en els fitxers de l’Usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels eventuals danys de qualsevol tipus causats a l’Usuari per aquest motiu.

Malgrat que els enllaços són supervisats regularment per tal que això no ocorri, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs web enllaçats són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen bens o drets del propi usuari o d’un tercer es prega que comuniqui immediatament a Núria Mata i Vinyets, a info@nuriamata.com aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal la seguretat pública.
Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte de la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

Protecció de dades personals
Les dades personals vinculades a aquest Lloc Web son tractades d’acord amb les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

La remissió de dades per part dels interessats és absolutament voluntària i queda degudament anunciada en el Lloc Web.

La Titular tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquest Lloc Web complint la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades.

Finalitats del tractament de dades: Les dades que es proporcionin a través del Lloc Web només seran tractades per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada. En el cas que es produeixi un posterior encàrrec, llavors les dades seran tractades per a la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l’encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament: La legitimació del tractament de dades és el consentiment que presta l’usuari a l’enviar el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix un encàrrec, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades de l’encàrrec concret.

Comunicacions de les dades: Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicades a tercers. En el cas de que posteriorment es produeixi un encàrrec, les dades de caràcter personal proporcionades pel client podran ser comunicades als organismes públics o entitats que siguin precises per a la gestió del servei o encàrrec.

Drets dels interessats: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el titular tracta dades personals que l’afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-les, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line, els interessats tenen dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a: Plaça del Canonge Collell, 8, 1r – 2ª, 08500 – Vic.
  • O bé, mitjançant correu electrònic dirigit a: info@nuriamata.com

Ús de galetes o “cookies”
Com no pot ser d’altra manera en les condicions actuals d’internet, quan l’Usuari navega per les diferents pàgines d’aquest Lloc Web, el Lloc utilitza un cert nombre de galetes (“cookies”) amb la finalitat de facilitar la navegació dels usuaris, i de mesurar alguns paràmetres de tràfic dins el propi Lloc Web per tal de permetre a la titular enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.  

Aquestes galetes s’emmagatzemen en el disc dur de l’Usuari, però no poden llegir les dades contingudes en aquell disc i tampoc no poden llegir els arxius de tipus galeta que hi han creat altres proveïdors. No obstant, l’Usuari podrà impedir l’emmagatzematge de cookies configurant les opcions del seu navegador.

La Titular vetlla perquè s’hi utilitzin el menor nombre possible de galetes, i amb els efectes menys intrusius possibles. Tanmateix els proveïdors de serveis d’internet marquen les seves normes i no sempre està a l’abast modificar-les del tot tal com voldríem.

En concret les galetes que s’utilitzen actualment en aquest Lloc Web són les següents:

Galetes

Propietat

Caducitat

Utilitat

CFID

Pròpia

Permanent (30 anys)

Serveix per al control de l’idioma de la sessió

DSID, IDE

De tercers

Permanent (15 dies)

Serveix perquè Google personalitzi anuncis que puguin ser d’interès de l’usuari (doubleclick.net)

act, c_user, datre, dpr, fr, presence, sb, spin, wd, xs

De tercers

Sessió

Serveix per al  funcionament del plugin de facebook incrustat en la pàgina

_cfduid, _utma, _utmc, _utmz

De tercers

Permanent (30 dies)

Serveix per al  funcionament del plugin jquery (llibreries per a la programació javascript en la pàgina)

_fbp, _ga, gat_UA, _gid

De tercers

Permanent (30 dies)

Serveix per la incrustació de continguts de mylibreto.com

APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID SID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remote-sid_s_ql

De tercers

Permanents (entre 30 dies i 1 any)

Utilitzades per youtube per a la incrustació de continguts

APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID SID, 1P_JAR

De tercers

Permanents (entre 30 dies i 1 any)

Utilitzades per Google Analytics per a la gestió d’estadístiques de navegació

Drets reservats
La Titular és la propietària legítima de tots els drets legals del Lloc Web, pel que fa a les imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el componen. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest Lloc Web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, transformar-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts en el Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit de la titular. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats.

Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

La Titular es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu Lloc Web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

Responsabilitats
La Titular no serà en cap cas responsable per cap tipus de danys i perjudicis derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions en ell establertes. Així mateix, d’acord amb allò exposat en aquestes condicions, exclou qualsevol responsabilitat pels danys de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o als seus continguts.

Enllaços de tercers al Lloc Web. Hiperenllaç i “framing”
La realització d’un enllaç i/o “framing” des del vostre lloc web cap al Lloc Web implica que qui ho fa accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’ús del servei, i a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Únicament es permet l’enllaç i/o “framing” cap a l’adreça del Lloc Web. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà el consentiment exprés i per escrit de la titular.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que embrollin la pàgina web o que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present Lloc Web.

L’enllaç, o el lloc web d’enllaç, no podrà desenvolupar activitats o col·locar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Llei aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.
 


 

Facilitats de pagament
 
carnet-jove.jpg
CARNET JOVE
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634